Αγαπητοί Συνεργάτες,

η Κλιματεχνική Α.Ε. υπερήφανα ανακοινώνει ότι έλαβε πιστοποίηση ISO 9001: 2015 στον τομέα της εμπορίας (χονδρική λιανική πώληση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση)ηλεκτρικών συσκευών, ειδών υγιεινής και υλικών για υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Ο στόχος μας να παρέχουμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, μας οδήγησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βελτίωσε τη συνολική μας απόδοση.

Η διαδικασία αξιολόγησης στέφθηκε με επιτυχία και περιελάμβανε την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας, την αναθεώρηση του φακέλου συστήματος διαχείρισης, τον έλεγχο και την αρχική αξιολόγηση.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να δηλώσουμε με βεβαιότητα ότι η Κλιματεχνική Α.Ε. είναι ένας οργανισμός που έχει δημιουργηθεί με γνώμονα την ποιότητα και τη διαφάνεια. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μέσα από την καθημερινή μας εργασία προκειμένου να βελτιώσουμε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας, πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

Dear partners,

Klimatechniki S.A. is proud to announce that has been awarded with the ISO 9001:2015 certification, in the field of trading in electrical appliances, sanitary products and materials for plumbing installations (wholesale, retail and after sales service).

Our goal to provide a high level of quality customer service led us in developing and implementing a quality management system which improved our overall performance.

The evaluation process was crowned with success and included quality management system development, a management system documentation review, audit and initial assessment.

Therefore, we can safely state that Klimatechniki S.A. is an organization built with quality and transparency in mind. We will continue challenging ourselves in our daily work in order to improve the quality management system and to provide products and services that meet the needs and expectations of our customers, always complying with the specifications and regulations.