Ελεύθεροι Απορροφητήρες Davoline

OLYMPIA 160 ST 1M/1 WH,BR

Πλάτος: 60 cm
Μέγιστη Απορροφητικότητα: 252 m3/h
Ενεργειακή Κατανάλωση: D
Μοτέρ: 1
Βαθμίδες Λειτουργίας: 3
Χρώμα Λευκό/ Καφέ

OLYMPIA 260/290 LUX 2M/1 WH,BR

Πλάτος: 60/90 cm
Μέγιστη Απορροφητικότητα: 445 m3/h
Ενεργειακή Κατανάλωση: D
Μοτέρ: 2
Βαθμίδες Λειτουργίας: 3
Χρώμα Λευκό/ Καφέ

OLYMPIA 270/275 LUX 2M/1 WH,BR

Πλάτος: 70/75 cm
Μέγιστη Απορροφητικότητα: 445 m3/h
Ενεργειακή Κατανάλωση: D
Μοτέρ: 2
Βαθμίδες Λειτουργίας: 3
Χρώμα Λευκό/ Καφέ

OLYMPIA 360 LUX PLUS 2M/1 WH,BR

Πλάτος: 60 cm
Μέγιστη Απορροφητικότητα: 445 m3/h
Ενεργειακή Κατανάλωση: D
Μοτέρ: 2
Βαθμίδες Λειτουργίας: 3
Χρώμα Λευκό/ Καφέ

OLYMPIA 460 LUX PB 2M/1 CHROME

Πλάτος: 60 cm
Μέγιστη Απορροφητικότητα: 445 m3/h
Ενεργειακή Κατανάλωση: D
Μοτέρ: 2
Βαθμίδες Λειτουργίας: 3
Χρώμα Chrome

OLYMPIA 460 LUX PB 2M/1 INOX

Πλάτος: 60 cm
Μέγιστη Απορροφητικότητα: 445 m3/h
Ενεργειακή Κατανάλωση: D
Μοτέρ: 2
Βαθμίδες Λειτουργίας: 3
Χρώμα Inox