Σιφόνι δαπέδου cleanline

Σιφόνι Δαπέδου CleanLine

Για αποχετευτική οπή διαμέτρου 50 mm
Σε συνδυασμό με κανάλι δαπέδου σειράς Cleanline.
Συμπεριλαμβάνονται μονωτικά υλικά.

Βάθος εγκατάστασης 6.5 cm: 154.152.00.1
Βάθος εγκατάστασης 9 cm: 154.150.00.1

Κανάλι Δαπέδου CleanLine

Με πλαίσιο στερέωσης καπακιού
Σκαράκι περισυλλογής

κανάλι δαπέδου cleanline
cleanline 20

CleanLine 20

154.450.00.1: 30cm – 90cm Ανοξείδωτος Χάλυβας Bruched / Μαύρο περίγραμμα
154.450.KS.1: 30cm – 90cm Ανοξείδωτος Χάλυβας Bruched / Γυαλιστερό μέταλλο
154.451.00.1: 30cm – 130cm Ανοξείδωτος Χάλυβας Bruched / Μαύρο περίγραμμα
154.451.KS.1: 30cm – 130cm Ανοξείδωτος Χάλυβας Bruched / Γυαλιστερό μέταλλο

CleanLine 60

154.456.00.1: 30cm – 90cm Ανοξείδωτος Χάλυβας Bruched / Μαύρο περίγραμμα
154.456.KS.1: 30cm – 90cm Ανοξείδωτος Χάλυβας Bruched / Γυαλιστερό μέταλλο
154.457.00.1: 30cm – 130cm Ανοξείδωτος Χάλυβας Bruched / Μαύρο περίγραμμα
154.457.KS.1: 30cm – 130cm Ανοξείδωτος Χάλυβας Bruched / Γυαλιστερό μέταλλο

cleanline60
cleanline60-thin

CleanLine 60 Thin

154.458.00.1: 30cm – 90cm Ανοξείδωτος χάλυβας
154.459.00.1: 30cm – 130cm Ανοξείδωτος χάλυβας